STRONA W PRZEBUDOWIEInformujemy iż nasze przedsiębiorstwo w latach 2015-2018 zrealizowało inwestycję z pomocą funduszy Unii Europejskiej.
Tytuł operacji: „Wymiana środka transportu zewnętrznego o wysokiej emisji spalin na bardziej ekologiczny. Remont pomieszczeń zakładu przetwórstwa rybnego w celu poprawy bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy. Wprowadzenie nowych produktów pakowanych hermetycznie w modyfikowanej atmosferze gazów obojętnych (MAP)”
Cele operacji: „Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu”
Przewidywane wyniki operacji: zmniejszenie wpływu na środowisko, poprawa bezpieczeństwa i higieny i warunków pracy, powstanie nowych i udoskonalonych produktów
Wartość operacji: 304123,11zł
Kwota przyznanej pomocy: 123627,28 zł
w tym z Europejskiego Funduszu Morski ego i Rybackiego: 92720,46 złPPUH MARK M.i K. Szczęsny sp.j
ul. Radomska 43, 26-634 Gózd
mail: biuro@markryby.com.pl
tel.48 320 21 18
kom.606 266 411

Hurtownia Radom
ul. Lubelska 65, 26-600 Radom
tel. 784 971 187